ارزش گاو به خوک نزدیک شده

چهار یا پنج سال پیش قیمت گوشت گاو در گرجستان بطور محسوسی از قیمت گوشت خوک پایین تر بود اما حالا تفاوت چندانی میان قیمت گوشت خوک و گوشت گاو وجود ندارد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید